Yeesu wezuu caɣʋ kɩlɛmɩŋ

Cɩnɛ ɩpɩzɩɣ ɩcɔna Yeesu wezuu caɣʋ kɩlɛmɩŋ, ɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ ɩkpaɣ-ɩ ɩɖʋ ñɩɣyʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɩcɔna alɩwaatʋ ndʋ ɩsɔɔlaa yɔ.

Yeesu

Kɩlɛmʋʋ kʋnɛ kɩ-taa pawɩlɩɣ-ɖʋ'ʋ Yeesu ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ ɛ-tɔm'm Ɛsɔdɔm takayaɣ taa yɔ. Ɛtɩŋɩɣna e-wezuu caɣʋ nɛ ɛ-wɩlɩtʋ nɛ ɛ-hama lakasɩ nɛ ɛ-kʋñɔŋ tɔɔʋ nɛ e-fem pɔ-yɔɔ nɛ etuduu ɛyaa nɛ pɩɖɩɣzɩɣ-wɛ. Ɛtɩŋna laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ Luka mawa yɔ nɛ ɖenɖe ɖenɖe pɔyɔɔda e-wezuu caɣʋ tɔm yɔ pɔ-yɔɔ nɛ ɛ́kɛdɩ mbʋ mbʋ ɛlaba e-wezuu caɣʋ taa yɔ.